„Laimė – kai likus versti 50 segmentų „SDL Trados“ jų visų vertimus paskleidžia automatiškai (auto-propagates)“ – tokia mintis buvo paskelbta prieš pat Naujuosius metus „SDL Trados“ Twitter puslapyje. Apie šią auto-propagation funkciją teko girdėti ir kitokią nuomonę – kad tai akių dūmimas ir ji realiai neveikia. Pabandykim išsiaiškinti.

Pirmiausia: kas yra automatinis skleidimas (auto-propagation)? Taip vadinama „Trados Studio“ funkcija, atidarytame versti dokumente automatiškai išverčianti visus sakinius, kurie sutampa su ką tik išverstu. Iš tikrųjų labai patogu ir sutaupo nemažai laiko.

Namas, kurį pastatė Džekas

 

Įsivaizduokime, kad verčiame gerai pažįstamą anglų eilėraštuką „This is the house that Jack built...“. Jame yra labai daug pasikartojančių sakinių.

            This is the house that Jack built.
            This is the malt
            That lay in the house that Jack built.
            This is the rat,
            That ate the malt
            That lay in the house that Jack built.
            This is the cat,
            That killed the rat,
            That ate the malt
            That lay in the house that Jack built.

Dažniausiai automatinio skleidimo funkcija yra įjungta pagal numatytąją nuostatą. Galima patikrinti: „SDL Trados Studio“ lange pasirenkame ToolsOptions, kairėje išplečiame punktą Editor ir spustelime Auto-propagation. Kad funkcija veiktų, turi būti pažymėtas laukelis prie Enable Auto-propagation.

sdl trados studio autopro lithuania lietuva

Pasinaudokime gana laisvu žymiojo rusų poeto S. Maršako vertimu. Pirmiausia reikia paminėti, kad automatinis skleidimas nevyksta, jei neįkeliame pirmo iš kelių vienodų sakinių vertimo į atmintį – pereiname į kitą segmentą be Ctrl ir C (arba Alt ir Num+, kas naudoja „Trados 2007“ sparčiuosius klavišus).

sdl trados studio autopro lithuania lietuva

Kaip matome, nors 8 segmentas yra lygiai toks pat kaip 6, vertimo jame nėra. Įkelkime 6 segmento vertimą į atmintį (Ctrl ir C arba Alt ir Num+).

sdl trados studio autopro lithuania lietuva

Visi segmentai, kuriuose yra toks pat sakinys, išverčiami akimirksniu. Atkreipkite dėmesį, jog žymė prie šių sakinių – ne žalia, o lyg gelsva. Užvedę ant jos pelės žymeklį matysime, kad jos segmento vertimas yra Auto-propagated – automatiškai paskleistas.

sdl trados studio autopro lithuania lietuva

Kas pažįsta šį eilėraštį, dabar supranta, jog kiekviename posme reikės versti tik po dvi eilutes, o visas kitas „Trados Studio“ išvers automatiškai.

O jei rimčiau?

 

Perrašinėti svetimą eilėraščio vertimą nėra rimčiausias šiuolaikinio vertėjo darbas, bet jūs, be abejo, daugelį kartų savo karjeroje susidūrėte su dokumentais, kuriuose kartojasi (be jokios tvarkos) dešimtys ir šimtai sakinių, gaminių pavadinimų ir pan. Laiko ekonomija – akivaizdi.

Tačiau šios funkcijos patrauklumas – ne tiek faktas, kad vienodi sakiniai išverčiami automatiškai (juk vertimą iš atminties galima gauti spustelėjus kiekvieną tokį sakinį), bet kad tie sakiniai automatiškai ir atnaujinami.

Remontuojame namą, kurį pastatė Džekas

 

Tarkim, mes (arba redaktorius) nusprendėme rašyti žodį „тёмном“ su ё. Pataisykime pirmą sakinį su šiuo žodžiu ir įkelkime į atmintį. Akimirksniu pasikeičia ir visi kiti sakiniai. Taisyti kiekvieną sakinį būtų labai nepraktiška.

sdl trados studio autopro lithuania lietuva

Realiame darbe taisome ne vieną raidelę trumpame eilėraštyje, o rimtai apmąstome kiekvieną pataisymą, be to, taisytinų sakinių dokumente būna labai daug. Ar tikrai atsimenate, kaip reikia taisyti kiekvieną pasikartojimą? O jei ir atsimenate, ar labai smagu kiekvieną kartą rinkti ar kopijuoti pataisas iš naujo? Tokiu atveju nedaug naudos ir iš vertimo atminties: lyginti kiekvieną taisomą sakinį su tuo, ką rodo atmintis – sunkus ir ilgas darbas, kurį retai pavyksta atlikti nieko nepraleidus.

Nusprendus pataisyti kokį nors besikartojantį sakinį dar kartą arba grąžinti pirminį variantą galima pulti į depresiją. Laimei „Trados Studio“ turi priemonių, apsaugančių nuo visų šių nemalonių situacijų.

Kad realiai veiktų

 

Dėmesio! Kad netektų skųstis, jog automatinis skleidimas realiai neveikia, šią funkciją reikia naudoti tinkamai.

Svarbiausia: neskubėkite kelti automatiškai paskleisto vertimo (antro, trečio ir t. t. sakinių) į vertimo atmintį! Jeigu savo pavyzdyje įkelsime automatiškai paskleistą 8 segmento vertimą į atmintį, o paskui pataisysime 5 segmentą, 8 segmentas nepasikeis.

sdl trados studio autopro lithuania lietuva

Automatinis skleidimas pažengusiesiems

 

Ką daryti, jei netyčia įkėlėte daug automatiškai išverstų segmentų į atmintį arba gavote taisyti darbą iš kito vertėjo, kuris pats persistengė?

Panagrinėkime parinktis automatinio skleidimo nustatymo lange. ToolsOptions, išplečiame Editor, spustelime Auto-propagation.

sdl trados studio autopro lithuania lietuva

Auto-propagate exact match to confirmed segments – kaip tik tai, ko mums reikia. Pažymėjus šį lauką, automatiškai bus keičiami ir tie segmentai, kurie įkelti į atmintį.

Confirm segment after auto-propagating an exact match – sakiniai, išversti automatiškai, bus taip pat automatiškai įkelti į atmintį.

Minimum match value – čia galima nurodyti ir mažesnį už 100 skaičių, kad automatiškai būtų skleidžiami ir nevisiškai tikslūs atitikimai. Žinoma, šią parinktį reikia naudoti ypač atsargiai.

Auto-propagate from – čia galite pasirinkti, ar automatinis vertimas bus paskleidžiamas tik į paskesnius sakinius (Next segment in document), ar nuo dokumento pradžios (First segment in the document), jei funkciją pradėjote taikyti ne nuo pradžių.

Atsarga gėdos nedaro

Galite programai nurodyti, ar prieš taikant automatinį skleidimą atsiklausti (Prompt User) – visada (Always), niekada (Never) arba tam tikromis sąlygomis (Conditionally when):

  • kai kitas tinkamas segmentas išverstas ne taip, kaip dabartinis (Matching segment has been translated differently) – pravers, pvz., taisant dokumentą, kur vienodų originalo sakinių vertimai priklauso nuo konteksto („Open“, pvz., vienoj vietoj gali būti „Atidaryti“, kitoj – „Atidarytas“, trečioj – „Atidarykite“);
  • kai kitas tinkamas segmentas apskritai neišverstas (Matching segment has no translation);
  • kai kitas tinkamas segmentas išverstas ir įkeltas į atmintį (Matching segment is confirmed) – labai naudinga parinktis. Kaip matėme anksčiau, jei į atmintį įkeliame tam tikrą segmentą, jis nebus automatiškai keičiamas (nebent pasirinksimeAuto-propagate exact match to confirmed segments). Taigi jei norime, kad tam tikro segmento vertimas nesikeistų be mūsų pritarimo, pažymime šią parinktį.

Apibendrinkime

Automatinio skleidimo (Auto-propagation) funkcija tikrai sutaupys daug laiko verčiant, ypač – taisant savo ar svetimą vertimą.

Nepamirškite įsitikinti, kad ši funkcija yra įjungta (Enable Auto-propagation).

Bendruoju atveju automatinis skleidimas neapima segmentų, kurie jau įkelti į vertimo atmintį (patvirtinti). Neskubėkite tvirtinti automatiškai išverstų segmentų, kol visiškai neužbaigėte darbo su dokumentu. (Įkelti pabaigoje verta, nes verčiant kitą dokumentą tie segmentai gali tapti kontekstiniais sutapimais, su kuriais gerokai mažiau vargo.)

Jei vienodų segmentų vertimas labai priklauso nuo konteksto, šią funkciją taikykite itin atsargiai. Automatinio skleidimo operacijas atšaukti sunku.