Vertimo veikla – tai nuolatinis chaosas. Labai sunku tikėtis, jog klientai mums parūpins stabilų darbų srautą. Dažniausiai po visiškos neveiklos laikotarpio seka nežmoniškas apkrovimas, kai keli klientai, bendradarbiavimą su kuriais mes labai vertiname, vienu metu atsiunčia didelius ir skubius darbus. Taip atsitinka ir laisvai samdomiems vertėjams, ir vertimo organizacijoms. Ir nenorėdami rizikuoti santykiais su užsakovais (pavyzdžiui, prašant nukelti terminą) apsiimame daryti visus užsakymus.

Kai prisiminate dabar šitokius atvejus, jau žinote, ką darėte ar turėtumėte daryti – dideli tekstai suskaidomi. Tai gerai veikė, kai klientas nereikalavo naudoti vertimo programų ir grąžinti vertimo atminčių bei „neišvalytų“ failų.

Dabar gi dauguma perspektyvių užsakovų naudodami Trados Studio atitinkamai paruošia darbą ir vertimo teikėjams, pvz., atsiunčia SDLXLIFF failą arba paketą, ir čia jau norint paskirstyti darbą keliems vertėjams kyla sunkumų. SDLXLIFF failo nepadalinsi ir nesuklijuosi, kaip „Wordą“. Ne geriausia išeitis – visiems nusiųsti tą patį failą nurodant, nuo kurios iki kurios vietos versti, ir prašyti grąžinti vertimo atmintis, o paskui jų pagalba versti visą tekstą. Gaištamas laikas parenkant tinkamos apimties fragmentus, jungiant atmintis ir pakartotinai verčiant su jomis, yra rizikos, kad vertėjai išvers mažiau ar daugiau, negu prašoma.

Gyvenimas palengvėtų, jeigu būtų galima skaidyti ir jungti SDLXLIFF failus. O tai padaryti galima. Tik reikės atsisiųsti ir įsidiegti papildomą programėlę. Programėlė taip ir vadinasi – SDL XLIFF Split/Merge, ir atsisiųsti ją galima iš čia: http://appstore.sdl.com/app/sdl-xliff-split-merge/20/. (Tik jeigu turite Trados Studio licenciją ir SDL paskyrą.)

Įdiegta programa bus pasiekiama per Start – (Programs – ) SDL – SDL XLIFF Split and Merge 2015. Paleidę programą pasirinkite, kokį veiksmą norite atlikti. Žinoma, pirmiausiai norime failą suskaidyti.

trados studio split files 0

Paspauskite Next. Kitame lange turėsite pridėti SDLXLIFF failus, kuriuos reikės suskaidyti, ir aplanką, kur bus įkeltos suskaidytų failų dalis.

trados studio split files

Atkreipkite dėmesį, kad galite pridėti atskirus SDLXLIFF failus (mygtukas Add) arba nurodyti projektą (mygtukas Load files from Project), kurio failai bus skaidomi. „Projektas“ šiuo atveju – tai .sdlproj failas, jį rasite spustelėję Trados Studio projektą dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkę Open Project Folder. Nurodžius projektą, reikės nurodyti, kurių vertimo kalbų failus skaidyti (nes projektai gali būti daugiakalbiai).

trados studio split files 1a

Paspaudę mygtuką Browse galėsite nurodyti aplanką, į kurį bus įkeltos suskaidytų failų dalis. Naujo (tuščio) aplanko šiems failams galite nekurti, nes jis bus sukurtas automatiškai. Paspauskite Next.

trados studio split files 2

Čia jau nurodome, kaip skaidyti. Pirmiausia, galime skaidyti pagal žodžių kiekį (Split by word count) nurodydami maksimalų žodžių skaičių, kuris gali būti kiekvienoje dalyje (Max word count in split file). Galite skaidyti į lygias dalis (Split into equal parts) nurodydami, kiek tų dalių reikia (Number of parts to split to). Atkreipkite dėmesį, kad abiem šiais atvejais reikia pažymėti, kokių segmentų programa neturėtų skaičiuoti skaidydama failus (Don`t include the following segment statuses in word count). Nors pagal nutylėjimą pasirinktis Translated nepažymėta, aš patarčiau ją žymėti.

Rimčiausias, mano manymu, būdas dalinti failus – tiksliai nurodyti tas vietas, kur reikia skaidyti – Split by segment numbers. Šitaip, nors dalys ir nebus visiškai vienodos, suskaidysite tekstą ne chaotiškai ir aklai, o pagal skirsnius, punktus, straipsnius ir pan.

Kad tai padarytumėte, turėsite peržiūrėti dalinamą failą Trados Studio rodinyje Editor ir įvesti į lauką Segment numbers to split after segmentų, po kurių reikia skaidyti, numerius, atskirdami juos kableliais.

trados studio split files

Mano atveju failas bus išskaidytas į tris dalis: nuo 1 iki 515 segmento, nuo 516 iki 1020 segmento ir nuo 1021 segmento iki galo.

Paspauskite Finish ir palaukite, kol pasibaigs procesas. Kadangi paprastai skaidysime didelius failus, tai gali užtrukti kelias minutes.

trados studio split files

Pasibaigus skaidymui paspauskite mygtuką Open Target Folder ir atsidursite aplanke, kuriame rasite suskaidyto failo dalis.

trados studio split files

Jų pavadinimai bus gana keisti, bet skaičiukai failų vardų pradžioje nurodys bent jau jų tvarką, kad galėtumėte susiorientuoti. Dabar šiuos failus galima siųsti versti kolegoms.

Po to kai dalys bus išverstos ir atsiųstos padalinusiam asmeniui, jas reikia sudėti į tą patį aplanką (atkreipkite dėmesį: jame turi būti ir .splitinfo failas, turintis informaciją apie skaidymą) ir sujungti.

Paleidžiame SDL XLIFF Split and Merge. Pasirenkame dabar jau Merge SDL XLIFF files ir kitame lange matysime nuo paskutinio skaidymo likusius duomenis: failą, kurį suskaidėm (Original file), aplanką, kuriame yra išskaidyto failo dalis (Split files folder), ir skaidymo informacijos failą (Split Info file). Jeigu prieš sujungdami failus jau spėjote išskaidyti kažkokius kitus, šiuos duomenis reikės pakeisti pasinaudojus mygtukais Browse. Teoriškai išskaidyto failo išverstas dalis galima įdėti į kokį kitą aplanką, bet geriau su tuo nežaisti, nes programa kaprizinga.

Paspaudę Finish, palaukite, kol įvyks sujungimas (vėlgi, gali užtrukti).

trados studio split files

O kai procesas pasibaigs, grįžkite į Trados Studio, atsidarykite failą, kurį skirstėte, ir įsitikinkite, kad dabar jis yra išverstas.

Nors SDL AppStore tinklalapyje teigiama, jog programa skirta Trados Studio 2015 vartotojams, aš išbandžiau ją su Trados Studio 2017 projektu. Pirmą dalį verčiau atidaręs failą su Studio 2017, antrą – atidaręs failą su Studio 2015, trečią – sukūręs jai projektą su Studio 2017. Viskas suveikė puikiai, susiklijavo sklandžiai.

Svarbi pastaba. Dideliame faile gali būti daug pasikartojimų, kurie po skaidymo atsidurs skirtingose dalyse. Tokiu atveju dalis dalyvaujančių vertėjų darys nereikalingą darbą, o vienodi sakiniai bus išversti skirtingai. Nors skaidome failus, kai reikia labai skubėti, aš patarčiau skubėti protingai.

Trados Studio projektų rodinyje spustelėkite projektą, kurį norite skaidyti, dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite Batch Tasks – Analyse Files. Du kartus paspauskite Next, o trečiame lange spustelėkite kairiajame vertikaliame meniu Analyse File (jeigu nematote, išplėskite Language Pairs – All Language Pairs – Batch Processing). Spustelėkite Export frequent segments ir sumažinkite pasikartojimų skaičių (Number of occurences) iki dviejų ir paspauskite Finish.

trados studio export repititions

Išeksportuotų pasikartojančių segmentų .sdlxliff failą rasite projekto aplanko poaplankyje Exports (spustelėkite Trados Studio projektą dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite Open Project Folder). Išverskite šį failą prieš paskirstydami darbą keliems vertėjams, o paskui su ta pačia atmintimi automatiškai išverskite visą didelį failą (spustelėkite Trados Studio failą arba projektą dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite Batch Tasks – Prie-translate files) ir tik po to skaidykite. Šitaip sutaupysite nemažai laiko ir pinigų, nes būtent tam jūs ir naudojate Trados Studio. 🙂

Share This