Nors versti Excel failus su Trados ir Trados Studio galima nuo neatmenamų laikų, vertėjai nesijautė visiškai patenkinti, nes dažniausiai versti mes gauname Excel failus, kuriuose originalūs tekstai surašyti pirmame stulpelyje, po kurio eina keliasdešimt stulpelių kitomis kalbomis, o juk mūsų užduotis yra įrašyti vertimą į savąją kalbą į atitinkamą stulpelį. Dažnai vertimo stulpeliuose jau yra dalis vertimo.

Tokiais atvejais mes iškirpdavom originalų stulpelį, sukurdavom iš jo atskirą failą, versdavom jį su Trados (Studio), o paskui rezultatą įklijuodavom į savo kalbos stulpelį. Jeigu mūsų kalbos stulpelyje jau būdavo išverstų sakinių, tai Trados (Studio) terpėje mes jų nematydavome, reikėjo „šokinėti“ tarp langų…

Su Studio 2015 šios problemos liko praeity. Dabar pagaliau galima atidaryti dvikalbį arba daugiakalbį Excel failą taip, kad Studio originalo stulpelyje būtų originalus tekstas, o vertimo stulpelyje – mūsų tekstas, ir su visais iš anksto išverstais sakiniais! Nežinau, kaip kam, o man tai didžiulis palengvėjimas.

Tiesa, kadangi turi likti galimybė sklandžiai versti ir paprastus, ne daugiakalbius Excel failus, mes prieš pradedami dirbti turime nurodyti programai, kokios rūšies failą ruošiamės atidaryti.

Nes, jeigu tiesiog imsime ir sukursime vertimo projektą štai iš tokio daugiakalbio failo:

rezultatas bus visai netinkamas:

Kaip matote, visos kalbos susimaišė.

Kad galėtume versti daugiakalbį failą, turime šiek tiek pakeisti programos nustatymus. Pasirinkite File > Options ir išplėskite File Types. Ilgame failų, kuriuos galima versti suTrados Studio sąraše, rasite ir tris Excel failų tipus.

Trečias tipas yra dvikalbis Excel failas, o kiti du, būdami aukščiau, turi prieš jį pirmenybę. Todėl norėdami versti dvikalbį failą turite arba pakelti šį tipą sąraše:

arba laikinai atjungti kitus tipus:

Dabar galite paklausti: o kaip programa sužinos, kad versi reikia būtent trečiame stulpelyje? (Ir kaip programa žino, jog originalas būtent pirmame?) Ji nežinos, kol nenurodysime. Išplėskite kairėje pusėje Bilingual Excel ir spustelėkite Common. Dešinėje matysite dar kelis derintinus parametrus.

Pagal nutylėjimą programa mano, jog originalas yra pirmame stulpelyje, vertimas – antrame, o kalbų pavadinimai – pirmoje eilutėje. Tad šiam dažniausiam variantui nieko papildomai derinti nereikia. O mūsų atveju reikia tik nurodyti, kad vertimas į lietuvių kalbą yra stulpelyje C.

Pačiame faile nieko keisti nereikia! Dabar atidarę jį arba sukūrę jam projektą matysime tai, ko mums reikia: originalas kairėje, vertimas dešinėje, iš anksto išversti sakiniai (tie kurie jau buvo Excel faile) – savo vietoje.

Išvertus failą ir įrašius jį „As Target“ arba finalizavus projektą gaunamas Excel failas, kuris yra paruoštas siųsti klientui. Jokių papildomų kirpimų-klijavimų!

Skambinkite mums +370 687 29122 arba rašykite trados (a) cattool.eu ir nuo naujųjų dirbkite naujai!
Share This