Ar paprasta dirbti su Trados Studio? Ne visi taip mano. Bet aš visgi nevartočiau žodžio „sudėtinga“, nes tiksliau būtų pasakyti „neįprasta“. Sužinoję kas yra neįprasta, suprasite, jog naudoti Trados Studio labai lengva. Kad pradėtumėte dirbti su programa, pakanka perskaityti įprasto dydžio šriftu parašytą tekstą. Kai norėsite suprasti kiek daugiau – skaitykite ir pastraipas smulkesniu šriftu.

Norėdami bet kokioje programoje atidaryti failą mes ieškome meniu komandų File > Open ar kažko panašaus. Taigi tą pati darom su Trados Studio: File > Open, o čia prasideda pirmi neįprasti dalykai – matome, jog siūloma atidaryti paketą, projektą, GroupShare projektą… ir tik ketvirtas punktas yra tai, ko mums reikia – Translate Single Document. Pasirenkame šį punktą ir atsiduriame įprastame failų atidarymo dialoge, kuriame ieškome norimą versti dokumentą.

Prieš verčiant kokį nors ne Word failą nebūtina iš jo kopijuoti tekstą į Word. Trados Studio atidaro ir Excel, ir HTML ir daugelio kitų formatų failus.
Suradę failą ir spustelėję Open mes tikimės pamatyti tekstą ekrane, tačiau – dar vienas netikėtumas – tai neįvyks, nes prieš pamatant tekstą reikės atlikti dar porą veiksmų: a) pasirinkti originalo ir vertimo kalbas, b) pridėti (arba sukurti) vertimo atminčių.

Su kalbomis, atrodytų, viskas aišku, tačiau ir čia pradedantieji gali padaryti rimtą klaidą, dėl kurios darbas su Trados Studio neteks prasmės. Tikriausiai pastebėsite, jog, pvz., radę sąraše anglų kalbą galite rinktis amerikiečių, britų ir daugelio kitų regionų variantus. Į šį pasirinkimą negalima žiūrėti atsainiai. Jeigu turite vertimų atmintį iš amerikiečių anglų kalbos, o šiame dialoge nustatysite britų anglų kalbą, iš tos atminties (ir apskritai iš darbo su Studio) nebus jokios naudos.

Pridėti atmintis irgi labai paprasta: paspauskite mygtuką Add, pasirinkite File-based Translation Memory ir failų atidarymo dialoge raskite vertimo atmintį – failą su plėtiniu.sdltm.

Jeigu jokios vertimo atminties neturite, galite ją tiesiog čia sukurti paspaudę Create > File-based Translation Memory.
Atsidariusio atminties kūrimo dialogo lauke Name įveskite norimą atminties failo pavadinimą ir paspauskite Finish.
Kai vertimo atmintis bus sukurta, pamatysite langą su varnele pažymėtu užrašu Creating translation memory ir aktyviu mygtuku Close. Paspauskite jį ir grįšite į failo atidarymo dialogą.
Vertimo atmintis – tai vienas failas su plėtiniu .sdltm (SDL translation memory). Čia gera naujiena „senojo“ Trados vartotojams. Ten atmintis susidėdavo iš penkių failų, ir jei kopijuojant ar keliant bent vienas pasimesdavo, netekdavote visos atminties.

Failą galite atidaryti apskritai be atminties ir pridėti ją šiek tiek vėliau.

Kai pridėsite arba sukursite atmintį, patikrinkite, ar prie jos pažymėti visi žymės langeliai. Kol nelabai suprantate, kas tai yra, žymėkite visus.

Beje, kai atidarote dokumentą ne pirmą kartą, šioje lentelėje jau gali būti atminčių. Tokiu atveju prie reikalingų atminčių pažymėkite visus žymės langelius, o prie nereikalingų tiesiog ištrinkite varneles stulpelyje Enabled.

Pasirinkę kalbas ir atmintį paspauskite OK. Dabar jau pamatysite verčiama tekstą rodinyje Editor ir galėsite dirbti.

Kas tie „rodiniai“? Kompiuterinės programos, kurių pavadinime yra žodis Studio, iš tikrųjų yra programų rinkiniai, darbo terpės, susidedančios iš daugelio sričių. Tas pats su Trados Studio. Jei pažiūrėsite į programos langą, pastebėsite tris pagrindines sritis: horizontalią meniu juostą viršuje, vertikalią navigacijos juostą iš kairės, o likusi, tarkim taip – darbo sritis.

Navigacijos juosta savo ruožtu susideda iš dviejų dalių: apatinėje dalyje yra mygtukai, kuriais persijungiama tarp įvairių rodinių (jų gali būti septyni). Rodinys, kuriame verčiama – Editor.

Editor rodinyje darbo sritis padalinta į tris dalis: viršuje iš kairės, paprastai platesnis – vertimo atminties langelis, viršuje iš dešinės, paprastai nelabai platus – terminų bazės langelis, o po jais vertimo langelis. Tai dar ne viskas! Kiekvienas langelis savo ruožtu susideda iš kelių skirtukų. Vertimų atminčių langelyje yra vertimo sutapimų, „konkordancijos“, komentarų, pranešimų ir kokybės kontrolės skirtukai, terminų bazės langelyje – rastų terminų ir terminų ieškos skirtukai, vertimo langelyje kiekvienas failas irgi yra atskirame skirtuke (taip, galite vienu metu atidaryti ir versti kelis failus).

Nereikia, turbūt, aiškinti, kad vertimo langelyje iš kairės pusės rodomi originalūs sakiniai, o dešinėje jūs renkate vertimą arba jums „įkrenta“ vertimas iš vertimo atminties. Išvertę sakinį, patvirtinkite vertimą klavišų kombinacija Ctrl + Enter, kitu atveju vertimas nepateks į vertimo atmintį.

Ką daryti su įvairiais originalaus teksto formatavimais? Yra įvairių būdų tvarkyti juos greitai ir patogiai, bet, kol jų nežinote, tiesiog kopijuokite originalius segmentus mygtukų kombinacija Alt + Insert ir rinkite vertimą „ant viršaus“.

Dar vienas neįprastas dalykas – dokumento įrašymas. Paprastai tikimės, kad pasirinkus File > Save mūsų dokumentas, tiksliau – vertimas, turėtų būti įrašytas ir paruoštas siųsti klientui (jei vertimas baigtas). Tačiau kai pasirinksite File > Save (arba Ctrl + S) dirbdami su Trados Studio, atsidaro įrašymo dialogas, kur jūsų darbą siūloma įrašyti į tą patį aplanką, kur yra originalus failas, bet kažkokiu keistu pavadinimu su plėtiniu .sdlxliff. Neišsigąskite, tiesiog paspauskite Save. Kai vėl įrašinėsite šį darbą, šis dialogas nebus rodomas, failas bus įrašytas, kaip įprasta.

Kaip elgtis, kai darote ilgesnę pertrauką ir išjungiate kompiuterį? Kai tęsite pradėtą darbą po pertraukos, jokiu būdu neatidarinėkite failo su Translate Single Document! Tiesiog, kai pasileis Trados Studio, spustelėkite iš kairės apačioje mygtuką Files ir pamatysite savo verčiamą failą. Dukart spustelkite jį ir jis atsidarys rodinyje Editor. Tęskite darbą.
(Jeigu paspaudę Files savo failo nepamatysite, spustelkite mygtuką Projects (ten pat – iš kairės apačioje). Šitaip atsidursite projektų sąraše. Spustelėkite du kartus projektą, kurio pavadinimas prasideda, kaip jūsų failo vardas. Pamatysite savo failą. Dukart jį spustelkite ir tęskite darbą.)
Kai visiškai baigsite versti, turite be įprasto File > Save (Ctrl + S) atlikti dar vieną veiksmą – pasirinkti File > Save Target As. Vėl atsidarys įrašymo langas, bet jame jau pamatysite verčiamo failo pavadinimą ir jo originalų plėtinį (pvz., .docx). Prieš paspausdami Save šiek tiek pakeiskite pavadinimą, kad neprarastumėte originalo (arba pasirinkite kitą aplanką).
Šitaip jūsų išverstas tekstas bus įrašytas originaliuoju formatu. Prieš siunčiant klientui patarčiau jį peržiūrėti su ta programa, kurioje jis sukurtas. Žinoma, jeigu jūsų kompiuteryje tokia programa yra.

Čia dar vienas Trados Studio pranašumas – jums nebūtina turėti visų tų programų, su kuriomis jūsų klientai kuria savo verstinus dokumentus. Bet Word ir Excel paprastai turi visi, tad patikrinkite, ar vertimas atrodo, kaip originalas.

Vertimo atminties kūrimas

Vertimo atmintį galima sukurti dviem būdais:

1) atidarant dokumentą arba kuriant projektą (šiuo būdu nepiktnaudžiaukite!),
2) vertimo atminčių (Translation Memory) rodinyje.

Žinoma, jūs neturite kurti vertimo atminties kiekvienam verčiamam failui, ir nebūtina kurti vertimo atminties tik atidarant failą. Vertimo atmintys paprastai kuriamos rodinyje Translation Memory (apatinis mygtukas vertikalioje navigacijos juostoje iš kairės).

Persijungę į rodinį Translation Memory pasirinkite File > New > New Translation Memoryarba paspauskite mygtuką New. Atsidarys vertimo atminties kūrimo dialogas (jau pažįstamas, jeigu kūrėte atmintis atidarydami failą).

Įveskite atminties pavadinimą į lauką Name, įsidėmėkite kurioje disko vietoje bus saugomas atminties failas – laukas Location, ir pasirinkite tinkamas kalbas (nepamirškite teisingo regiono!). Su mygtuku Next galite patekti į kitus atminties nustatymus, bet jeigu jokių ypatingų parametrų nereikia, tiesiog spauskite pirmame lange Finish.
Vėl neįprastas dalykas – jūs nepamatote iš karto sukurtos vertimo atminties. Pamatote dar vieną langą, jame rodomas proceso, šiuo atveju – vertimo atminties kūrimo, rezultatas. Jeigu viskas yra tvarkoj, pasibaigęs procesas žymimas žaliu rutuliuku su varnele, ir suaktyvinamas mygtukas Close. Paspauskite jį.
Dabar jau matysite ką tik sukurtą vertimo atmintį – lentelę su dviem tuščiais stulpeliais viduje ir vertimo atminties pavadinimą navigacijos juostoje.

Projekto kūrimas ir vertimas

Kodėl reikia kurti projektą? Daugelis mano, jog jis reikalingas, kai reikia išversti dešimtis ar šimtus tarpusavy susijusių failų. Tačiau aš kuriu projektą, net jeigu reikia išversti vieną mažiuką dokumentą. Pirmo projekto kūrimas gal ir pareikalaus šiek tiek laiko ir kantrybės, bet paskui neturėsite su jais jokių problemų.

Projektas kuriamas pasirinkus File > New > New Project arba rodinyje Projects paspaudus mygtuką New Project.

Pasileis projekto kūrimo vedlys. Pirmame žingsnyje (Project Type) spustelėkite Next.

Vėliau, kai kursite projektus, lange Project Type galėsite pasirinkti projekto šabloną arba ankstesnį projektą, kuris būtų naudojamas kaip šablonas.

Kitame žingsnyje (Project Details) įveskite projekto pavadinimą laukelyje Name. Atkreipkite dėmesį, kad laukelyje Location nurodoma vieta, kur bus įrašyti projekto failai, automatiškai pasikeičia paskutinio aplanko pavadinimas – jis bus lygiai toks pat, kaip projekto pavadinimas.

Projektų failų vietą galite pakeisti paspaudę mygtuką Browse. Tačiau tokiu atveju jums reikės sukurti projekto aplanką (adreso „paskutinį aplanką“) rankiniu būdu.

Patarčiau pažymėti langelį Allow source editing. Apačioje, jei norite, galite nurodyti projekto atlikimo terminą ir klientą.

Paspauskite Next. Trečiame žingsnyje reikia pasirinkti originalo ir vertimo kalbas. Originalo kalba pasirenkama ne kairiajame sąraše, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio, o viršutiniame išplečiamajame sąraše Source Language. Ji gali būti tik viena. Kairiajame sąraše – Available – pasirenkamos vertimo (target) kalbos ir mygtuku Add perkeliamos į dešinįjį sąrašą – Selected.

Paspauskite Next. Dabar galite įkelti į projektą verčiamus failus su mygtuku Add Files. Juos taip pat galima tiesiog nuvilkti iš Windows Explorer lango į didelį vedlio lauką.
Galite pridėti ne tik failus, bet ir aplankus (mygtuku Add Folder arba nuvilkus aplankus iš Windows Explorer), kad ir kokios sudėtingos struktūros jie būtų. Pabaigę projekto vertimą gausite tokius pat aplankus, bet su išverstais failais.

Paspauskite Next. Atsidursite vertimo atminčių pridėjimo dialoge, matysite panašu vaizdą, kaip ir atidarant failą. Čia paspaudę Add > File-based Translation Memory galėsite pridėti vertimo atmintis. Pažymėkite visus langelius prie vertimo atminčių, kurias ketinote naudoti. Jei šioje lentelėje yra atminčių, kurios šiame projekte nereikalingos, pašalinkite prie jų esančias varneles iš stulpelio Enabled.

Kaip jau supratote, varnelės stulpelyje Enabled reiškia, kad pažymėtos atmintys bus naudojamos kuriamame projekte. Varnelė stulpelyje Lookup reiškia, kad verčiant kiekvienas sakinys bus ieškomas pažymėtoje atmintyje. Didindami skaičių stulpelyje Penalty mažinsite atminties patikimumą – kuo mažiau pasitikite šia vertimo atmintimi, tuo didesnį skaičių turite ten įvesti (bet neverta viršyti 25). Varnelė stulpelyje Concordance reiškia, kad pažymėtoje atmintyje galėsite ieškoti ir atskirų žodžių arba frazių. Varnelė stulpelyje Update reiškia, kad į pažymėtą atmintį bus įkeltas kiekvienas jūsų išverstas sakinys. Jei perskaitėte šią pastraipą, tikriausiai supratote, kad nebūtina kiekvienai naudojamai atminčiai žymėti Update, užteks naujinti tik vieną.

Įkėlę atmintis paspauskite Next. Kitame žingsnyje pridedamos terminų bazės. Apie terminų bazes skaitykite straipsnyje MultiTerm. Galima ir paprasčiau.

Jeigu staiga prisiminsite, jog ankstesniuose žingsniuose padarėte ne viską, ką norėjote ar kaip norėjote, galite grįžti su mygtukais Back. Jokie iki šiol padaryti nustatymai nepasikeis.

Kituose, po terminų bazių, žingsniuose bus tiesiog pateikiama informacija apie projektą ir galimybė kai ką pakeisti, ko keisti tikrai nebūtina. Tad pasiekę terminų bazės pridėjimo dialogą galite spausti Finish (nesvarbu, pridėjote terminų bazes ar ne).

Paspaudę Finish matysite projekto kūrimo procesą (nors galbūt jis ir nėra jums įdomus). Kai visos penkios užduotys bus tvarkingai atliktos, prie kiekvienos matysite žalią rutuliuką su varnele, o apačioj susiaktyvins mygtukas Close. Paspauskite jį.

Sukurtas projektas bus rodomas projektų rodinio (navigacijos juostos mygtukas Projects) sąraše. Dukart jį spustelėję pamatysite projekto failus rodinyje Files.

Kai pirmą kartą perskaitysite šį skirsnį ir sukursite projektą, jums galbūt neatrodys, kad projektai yra paprastas būdas dirbti su Trados Studio. Tačiau dabar aš parodysiu kai ką, ko nežino ir nenaudoja net daugelis pažengusių vartotojų.

Prisiminkite pirmą projekto kūrimo vedlio langą… Vėl paspauskite New Project, kad jį pamatytumėte. Aš minėjau, jog ankstesnius projektus galima naudoti kaip šablonus. Visi jūsų kurti projektai pažymėjus Create a project based on a previous project rodomi išplečiamajame sąraše.

Pagalvokite, juk neturite begalinio skaičiaus klientų ir projektų. Dažniausiai, be chaotiškų atsitiktinių užsakymų, turite iki tuzino nuolatinių klientų, specializuojatės keliose srityse: UAB „Nuostabieji vertėjai“ užsako teisinius vertimus iš britų anglų į lietuvių, UAB „Fantastiška kokybė“ – finansinius iš lietuvių į amerikiečių anglų ir pan.

Vieną kartą sukurtas projektas gali tapti šablonu visiems kitiems. Pasirinkite jį iš sąrašo po pasirinktimi Create a project based on a previous project. Dabar jums reikės tik įkelti verčiamus failus (arba aplankus), visi kiti projekto nustatymai bus nurodyti iš anksto. (O tų nustatymų gali būti dešimtys, mes juk aptarėme tik pagrindinius.) Žinoma, jei reikia, kai kuriuos arba visus nustatymus irgi galima keisti.

Ir dar apie tai, „kam tie projektai“. Atkreipkite dėmesį į navigacijos juostos mygtuką Reports. Paspaudę jį rasite išsamų projekto ir jo atskirų failų apimties paskaičiavimą. Kuriant projektą analizės ataskaita sukuriama automatiškai, atidarant atskirą failą – ne, todėl reikia pačiam ją sukurti, tačiau vertėjai dažniausiai apie tai prisimena tik įpusėję darbą, kai jau nebeįmanoma tiksliai paskaičiuoti, kiek klientas jums skolingas už visą darbą.

O kas, jeigu įpusėjus darbui gaunami dar keli failai tam pačiam projektui arba verčiamų failų atnaujinimai? Juos tiesiog galima įdėti į pradėtą projektą. To neįmanoma padaryti, jei versti atidarote atskirus failus. Neribokite savo galimybių!

Žinoma, programa turi begalybę funkcijų ir visoms aprašyti reikės, ko gera, ne vienos knygos, bet perskaitę šį straipsnį jūs jau esate pasiruošę visaverčiam darbui su Trados Studio ir galėsite suprasti bei pritaikyti tai, kas parašyta kituose straipsniuose.

Share This