Ne dažnai vertėjui pasitaiko tekstas, kurį jis išverčia „vienu praėjimu“. Dažniausiai turime šimtą kartų grįžti į išverstas vietas, kad ką nors pataisytume, patikslintume, patikrintume… O kiek kartų tenka keisti kokį nors terminą per visą tekstą, ieškoti praleistų ir neužbaigtų vietų ir panašiai…

Dirbdami Trados Studio aplinkoje visą tai darome su funkcija Find ir pagrįstai skundžiamės, jog ji ne tokia patogi, kaip programoje Word. Bet dalykas tas, jog ji ir neturi būti tokia, kaip programoje Word, nes Trados Studio turi dar vieną paieškos priemonę – filtrus.

Filtrai pasiekiami dviejose vietose: meniu skirtuke Review ir šoniniame (vertikaliame) skirtuke Advanced Display Filter (iš dešinės).

Prieš verčiant kokį nors ne Word failą nebūtina iš jo kopijuoti tekstą į Word. Trados Studio atidaro ir Excel, ir HTML ir daugelio kitų formatų failus.
Kai naudojate meniu filtru, tai norėdami, pavyzdžiui, rasti visus originalo sakinius, kuriuose yra tam tikras žodis, antrame piltuvėlyje pasirinkite In Source, įveskite ieškomą žodį į šalia esantį lauką ir paspauskite Enter. Programa išrinks ir parodys visus reikalingus sakinius, jokio reikalo šokinėti per visą dokumentą su Find.
Norėdami rasti žodį tik tam tikruose segmentuose, pavyzdžiui, patvirtintuose arba juodraštiniuose (neužbaigtuose), pasirinkite segmento tipą – pvz., Translated, Draft ir pan. – prie pirmojo piltuvėlio.

Tą patį galite padaryt ir pasinaudoję patobulintu filtru Advanced Display Filter, pasiekiamu per vertikalų skirtuką dešinėje. Bet šis filtras, kaip aišku iš pavadinimo, suteikia dar daugiau galimybių. Pavyzdžiui, galite ieškoti žodį sakiniuose, kuriems atmintyje buvo tikslių sutapimų, bet kurie vis tiek buvo taisyti peržiūrint vertimą.

Daug galimybių suteikia paieška pagal komentarus: pagal komentarų turinį, autorių, rūšį (informacija, įspėjimas, klaida) ir, žinoma, šių visų kriterijų kombinacijas. Pagal komentarų turinį – reiškia, jeigu viename komentare parašyta „blogas terminas“, o kitame „tokio termino nerandu“, tai įvedę į paieškos lauką „termin“ rasime juos abu. Ir, vėl gi, šiuos konkrečius komentarus galima ieškoti tik tam tikruose segmentuose, kurių kriterijai nurodyti kituose šio filtro langelio skirtukuose.
Paskutinis skirtukas – Document Structure – leidžia ieškoti tik tam tikrose dokumentų (taip, dokumentų, nes galima vienu metu atidaryt kelis) vietose: pavadinimuose, lentelėse, išnašose, sąrašuose ir t. t.

Nustatę kokį nors kriterijų spustelėkite mygtuką Apply Filter, kad tas kriterijus būtų pritaikytas, o  nustatę visus norimus filtravimo kriterijus spustelėkite kur nors už filtro langelio ribų ir jis pasitrauks į dešinę bei netrukdys jums dirbti su pasirinktais sakiniais. O baigę darbą su pasirinktais sakiniais galite atšaukti filtravimą spustelėję filtro langelyje mygtuką Clear. Bet prieš tai pagalvokite, ar nenorėsite tokio pat filtro taikyti ir vėliau. Jei jo prireiks ir vėliau, galite jį įrašyti paspaudę mygtuką Save, o vėliau rasti ir įkelti paspaudus mygtuką Load.

Taigi, būkime vertėjais ir skirkime savo laiko kūrybai, o paieškos nuobodybę palikime programai.
Share This