Kiekvienas vertėjas atsimena, kaip palengvėjo darbas įpratus naudoti kokią nors vertimo atminties programą, pvz., Trados Studio: kartą išvertus kokį sakinį jis tampa tarytum modeliu visų panašių sakinių vertimams, nekalbant jau apie tai, kad tokio pat sakinio, aptikto kitur, apskritai versti nebereikia. Kartą išverstą žodį arba frazę bet kada galima rasti vienu mygtuko F3 paspaudimu… Bet juk visada norisi daugiau ir greičiau. Netikslūs sutapimai ateina iš vertimo atminties tokie, kokie yra, nors, atrodytų, sukauptų atmintyje ir terminų bazėse sakinių ir terminų pakanka, kad programa galėtų pasiūlyti tikslesnį sutapimą, o mes negaištume laiko taisydami netikslų vertimą.

Lapkričio mėnesį išleistoje Trados Studio 2017 realizuotas dar vienas rimtas žingsnis geresnio automatizavimo link. Dabar pasinaudodami netiksliais sutapimais – fuzzy matches – jūs gaunate ne šiaip sau anksčiau išverstų panašių sakinių kopijas. Dabar Trados Studio automatizuoja ir tokių sakinių taisymą (redagavimą).

Iš pradžių paprasti pavyzdžiai. Štai trečiame segmente turime sakinį, kuris skiriasi nuo išversto antrame segmente vienu papildomu žodžiu. Jeigu tas žodis yra terminų bazėje, Trados Studio teoriškai turi visus reikalingus duomenis, kad galėtų šį sakinį išversti automatiškai.

uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Naudojant funkciją upLIFT, taip praktiškai ir įvyksta.
uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Trados Studio išverčia trečią segmentą tiksliai ir teisingai, nors žymi, kad sutapimo laipsnis yra 92 %. Tai, kad šiuo atveju sakinys išverstas automatiškai naudojant upLIFT, nurodo veržliarakčio piktograma.

Šitaip programa gali ne tik įdėti papildomą žodį, bet ir pakeisti vieną žodį kitu.

uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Kadangi žodis „frazė“ yra moteriškos giminės, čia reikės pataisyti tik galūnes.

Kai imsimės versti kitą sakinį, pasireikš dar viena upLIFT ypatybė – išversti segmentai naudojami kaip AutoSuggest siūlymai, šiuo atveju tai žodžiai „Paprasti sakiniai“.

uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Tokios vertimo atmintyje esančios frazės naudojamos ir automatiškai taisant netikslų (fuzzy) sutapimą.
uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Mums lieka pataisyti tik linksnį ir didžiąją raidę.

Kai kitame sakinyje vėl norėsime pasinaudoti anksčiau verstu segmentu, teks iš pradžių trupučiuką nusivilti – Trados Studio nesiūlys automatiškai įvesti žodžio „kintamieji“. Tai yra proga pažvelgti į projekto nustatymus. Paspauskite mygtuką Project Settings ir atsidariusiame parametrų lange išplėtę Language Pairs – All Language Pairs – Translation Memory and Automatic Translation spustelėkite Search. Čia grupėje Segment Fragment Matching Options galite nustatyti minimalų segmentų, kurie bus naudojami automatiniams siūlymams, ilgį. Pagal nutylėjimą ši reikšmė yra 2. Jeigu nurodysite vienetuką,

uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
ir paspaudę OK grįšite prie vertimo, pamatysite, jog dabar žodis „kintamieji“ siūlomas automatiškai.
uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Funkcija upLIFT neapsiriboja terminų bazėmis ir jau išverstais segmentais automatiškai taisant netikslius sutapimus ar siūlant renkamą žodį. Automatiniams pasiūlymams gali būti panaudoti ir anksčiau verstų segmentų fragmentai. T. y. programa analizuoja, kaip anksčiau sakiniuose buvo verčiami atskiri žodžiai ir frazės, ir siūlo jų vertimus verčiant naujus sakinius. Tiesa, atmintį tokiam naudojimui reikia paruošti iš anksto.

Kad pademonstruočiau šią ypatybę, nekūriau „žaislinių“ vertimo atminčių ir tekstų, o atsisiunčiau iš ES Vertimo raštu generalinio direktorato tinklalapio dalį jų laisvai prieinamų vertimo atminčių ir pastebėjęs, jog ten yra sakinių iš išmetamuosius teršalus reguliuojančių teisės aktų, paėmiau versti Vikipedijos straipsnį „European emission standards“. Bet iš pradžių, kaip ir minėjau, reikėjo paruošti atmintį.

Kad paruoštumėte vertimo atmintį dirbti su funkcija upLIFT, atidarę ją Translation Memories rodinyje, spustelėkite atminties pavadinimą navigacijos juostoje dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite Settings.

uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Atsidariusiame atminties parametrų lange pasirinkite Fragment Alignment. Pažymėkite grupėje Fragment Alignment Status pasirinktį On, jei dar nepažymėta. Žemiau, grupėje Translation Model, paspauskite mygtuką Build Translation Model. Rekomenduojamas vertimo atminties dydis – ne mažiau 5 tkst. segmentų. Iš mažesnės apimties atminties išeina labai nepatikimas modelis, o jeigu atmintyje mažiau kaip 1 tkst. žodžių, šis mygtukas bus apskritai neaktyvus.
uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Kai bus sukurtas vertimo modelis, reikia sukurti ryšius tarp atskirų atmintyje esančių žodžių ir frazių (t. y. ne vien tik tarp sakinių). Tai daroma šiek tiek žemiau paspaudus mygtuką Align Translation Units.
uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Dabar atmintis paruošta naudoti su upLIFT. Įkėlę į Trados Studio Vikipedijos tekstą rezultatą matome jau pirmame segmente, bet tikrasis siūlomų žodžių lobynas aptinkamas verčiant tą sakinį, kuriame yra daug specialių terminų.
uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Vertimo atminčių langelio skirtuke Fragment Matches rodomi visi žodžiai ir frazės, kurios tiktų verčiant šį segmentą. Jei labai įdomu (ar įtaru), spustelėjus kiekvieną iš jų galima pamatyti kontekstą, iš kurio gautas siūlomas žodžio arba frazės vertimas. Informacijos šiame skirtuke gana daug, tad praverstų jį ištraukti į atskirą langą arba langelį.
uplift minties greičiu sdl trados studio 2017 lietuva lithuania estonia latvija lietuva eesti
Esu įpratęs prie AutoSuggest ypatybės – ji man sutaupo daug laiko renkant tekstą. Dažnai naudoju funkciją Concordance – ši sutaupo laiko ieškant žodžius, terminus, frazes, bet jų kopijavimas į verčiama eilutę užtrunka, o kai reikia daryti tai dažnai, tai darbas eina itin lėtai. Funkcija upLIFT, kuri, galima sakyti, apjungė AutoSuggest ir Concordance privalumus, tai ilgai laukta naujovė, kuri dar labiau sumažins rankinio darbo apimtį ir ženkliai padidins jūsų produktyvumą.

Taigi, ko gera, atėjo laikas pamiršti apie 30 metų senumo „kopipeistinimo technologiją“ ir priversti kompiuterį dirbti iš tikrųjų greitai. SDL Trados Studio 2017 dabar irgi galima įsigyti daug greičiau adresu https://lt.cattool.eu/shop , be susirašinėjimų ir skambinimų… nebent norite su manimi pabendrauti, tai aš mielai atsakysiu į jūsų klausimus. 🙂

Share This