Pirkdami Trados Studio su ja nemokamai gausite programą MultiTerm. Deja, daugelis vertėjų geriausiu atveju MultiTerm tik įdiegia, bet niekada nenaudoja, nebent priverčia klientas.

Tačiau pagalvokite, kiek laiko versdami specialiuosius tekstus gaištate ieškodami terminų! Dažniausiai verčiant kiekvieną sakinį (ypač jei tematika dar nėra puikiai pažįstama) reikia raustis Excel terminų faile (ar keliuose), kur žodžiai kartais net nesurūšiuoti.

Ar nebūtų puiku turėti prieš akis visus terminus kiekvienam verčiamam sakiniui?

Tam ir skirta programa MultiTerm. Tiesa, daugelį atbaido paini MultiTerm sistema. Šiame straipsnyje terminų bazės kūrimas ir naudojimas yra paprasti ir aiškūs. Supratę, kaip tai daroma, sutaupysite nepaprastai daug laiko – verčiant terminų nebereikės net ieškoti.

Kas yra MultiTerm?

Esame įpratę dirbti su terminų žodynais Excel formatu – tokius pasidarome patys arba gauname iš kliento. Su programa SDL MultiTerm Convert Excel formato žodynus paprasta paversti funkcionalia MultiTerm terminų baze. Bet prieš tai Excel failą reikia šiek tiek paruošti.

Pirmiausia reikia suprasti MultiTerm terminų bazės koncepciją. Įprastame žodyne vieną šaltinio kalbos žodį dažnai atitinka keli vertimo kalbos žodžiai: pvz., bank – bankas, krantas. Jei viename Excel stulpelyje įrašysime bank, o kitame bankas, krantas, ir taip pat elgsimės su kitais angliškais žodžiais, toks failas gerai pasitarnaus kaip anglų-lietuvių žodynėlis, bet pasidaryti iš jo lietuvių-anglų žodynėlį tiesiog „apvertus“ tikrai neišeis.

MultiTerm terminų bazė grindžiama ne žodžiais, o sąvokomis. Finansinės įstaigos sąvoką atitiks angliškas žodis bank ir lietuviškasbankas, o vandens tvenkinio pakraštį – angliškas bank ir lietuviškas krantas. Bet sąvokų apibrėžimų kurti nebūtina. Tokia terminų bazė veiks bet kuria kryptimi. Be to, ji gali būti daugiakalbė.

Terminų failo konvertavimas

Taigi norėdami pasidaryti terminų bazę iš Excel failo padarykite taip, kad kiekvienos kalbos kiekvienoje eilutėje būtų po vieną terminą, o tas pačias sąvokas pažymėkite vienodais skaičiais (stulpelis „ID“), pvz.:

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Jeigu nėra, tikrai ne pro šalį būtų pridėti termino šaltinio stulpelį (pvz., iš kokio žodyno gautas terminas ar kas jį patvirtino) ir kliento, reikalaujančio vartoti būtent šį terminą, stulpelį.

Įrašykite ir uždarykite Excel failą.

Paleiskite MultiTerm Convert (Start > All Programs > SDL > SDL MultiTerm 2011 (arba 2009) > SDL MultiTerm 2011 (arba 2009)Convert). Pasveikinimo lange spustelėkite Next. Kitame lange siūloma pasirinkti konvertavimo seansą. Jei naudojate MultiTermpirmą kartą arba neturite įrašytų seansų, pasirinkite New conversion session ir spustelėkite Next. Trečiajame lange pasirinkite konvertuojamą formatą – Microsoft Excel format.

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Ketvirtajame lange spustelėkite Browse ir pasirinkite norimą Excel failą. Visi kiti laukai bus užpildyti automatiškai, jų keisti nereikia.

Penktasis langas (Specify Column Header) yra vienas svarbiausių. Jame reikia nurodyti kiekvieno konvertuojamo Excel failo stulpelio duomenų tipą. Stulpelyje „ID“ sunumeruotos sąvokos, taigi kairėje pusėje (Available column header fields) reikia pažymėti „ID“, o dešinėje – pasirinkti Concept ID (apačioje).

Kitas stulpelis – „English“. Visi stulpeliai, į kuriuos įrašyti terminai (Excel faile jiems priskirtos kalbų pavadinimų antraštės), turi būti rodyklės laukai (Index Field). Taigi kairėje reikia pasirinkti „English“, o dešinėje spustelėti Index field ir sąraše pasirinkti English. Tą patį reikia padaryti su kitomis kalbomis (jų turi būti bent dvi; pavyzdyje naudojamos penkios). Kitų stulpelių laukai („Šaltinis“, „Klientas“ ir t. t.) gali likti aprašomieji. Jeigu kurių nors laukų jums nereikia, ignoruokite juos.

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Atidžiai patikrinkite savo pasirinkimą ir spustelėkite Next. Šeštajame lange kuriama terminų bazės struktūra. Pirmasis lygis yra sąvoka (concept). Kairiajame stulpelyje spustelėkite Entry level, dešiniajame – „ID“ ir spustelėkite mygtuką Add.

Antrasis lygis – kalbos, jos jau išdėstytos. Trečiasis – terminai. Prie jų galima (bet nebūtina) pridėti pagalbinių laukų, pvz., „Šaltinis“, „Klientas“ ir pan. Spustelėkite Term prie atitinkamos kalbos ir pridėkite reikalingus laukus iš dešiniosios pusės.

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Spustelėkite Next. Septintajame lange siūloma peržiūrėti santrauką. Spustelėkite Next ir šiek tiek palaukite, kol bus konvertuoti duomenys. Kai konvertavimas bus baigtas, spustelėkite Next ir Finish. Programos langas užsidarys.

Tinkamos MultiTerm terminų bazės kūrimas

Konvertuojant sukurti du failai. Viename – .MTF.XML – yra terminai, kitame – .XDT – aprašyta norimos terminų bazės struktūra. Dabar reikia sukurti šių terminų MutiTerm bazę su nurodyta struktūra.

Paleiskite MultiTerm pasirinkdami Start > All Programs > SDL > SDL MultiTerm 2011 (arba 2009) > SDL MultiTerm 2011 (arba2009) Desktop.

Pirmiausia reikia sukurti tuščią norimos struktūros terminų bazę. Pasirinkite Termbase > Create Termbase. Dialogo lange Save New Termbase raskite arba sukurkite katalogą, kuriame ji turi būti įrašyta, įveskite jos pavadinimą ir spustelėkite Save.

Bus paleistas terminų bazės kūrimo vedlys (Termbase Wizard). Spustelėkite Next. Kadangi terminų bazės struktūra jau parengta, lange Termbase Definition pasirinkite Load an existing termbase definition file, spustelėkite mygtuką Browse, raskite ir dukart spustelėkite MultiTerm Converter sukurtą .XDT failą. Spustelėkite Next.

Antrajame lange (Termbase Name) į lauką Friendly Name įveskite „draugišką“ terminų bazės pavadinimą (kuris nebūtinai turi sutapti su failo pavadinimu), o kituose, jei norite, terminų bazės aprašą ir autorių duomenis. Spustelėję Add more (tai – smagiausia dalis!) galite pasirinkti terminų bazės logotipą ir mažą piktogramą, rodysimą sąrašuose prie „draugiško“ pavadinimo.

Trečiajame, ketvirtajame ir penktajame vedlio languose galima nieko nekeičiant spustelėti Next.

Trečiajame lange (Index Field) prie jau esamų kalbų galima pridėti kitų. Be to, galima pakeisti kalbų laukų pavadinimus spustelėjus kiekvieną dešinėje, o žemiau, lauke Index field label, įvedus kitokį pavadinimą.

Ketvirtajame lange (Descriptive Fields) galima pridėti arba pašalinti aprašomuosius laukus. Be to, spustelėję kiekvieną dešinėje esantį lauką, galite įvesti jo aprašą į lauką Description (optional) arba pakeisti jo savybes spustelėjus mygtuką Properties. To daryti nebūtina.

Penktajame lange (Entry Structure) galima pakeisti terminų bazės laukų struktūrą, nurodyti, ar tam tikri laukai būtinai turi būti užpildyti (Mandatory) ir ar viename lygyje gali būti keli vienodi laukai (Multiple).

Penktajame lange spustelėkite Next ir Finish. Terminų bazė su jūsų norima struktūra sukurta. Dabar ją reikia užpildyti duomenimis.

Terminų importavimas į MultiTerm terminų bazę

SDL MultiTerm lango kairėje pusėje apačioje spustelėkite Catalog. Atsivėrusiame katalogų rodinyje bus rodoma jūsų terminų bazė ir jos ypatybės. Kad užpildytumėte ją, reikia importuoti savo terminus (kurie buvo Excel faile).

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Lauke Catalog Categories spustelėkite Import, dešinėje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Synchronize on Entry Number ir pasirinkite Process.

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva
Atsvėrusiame antrajame (kažkodėl) importavimo vedlio lange spustelėkite mygtuką Browse, raskite ir dukart spustelėkite konvertavimo programa sukurtą .MTF.XML failą. Spustelėkite Next.
Trečiajame lange nurodykite, kuriame kataloge įrašyti ir kaip pavadinti klaidų failą (Exclusion file). Jei kažkas vyks nesklandžiai, failą galės patikrinti SDL (jei turite PSMA sutartį) arba „Synergium“ pagalbos skyrius.
Spustelėkite Next ir septintajame lange dar kartą spustelėkite Next. Aštuntajame lange matysite importavimo procesą. Jam pasibaigus (kai rodoma 100 %) spustelėkite Next ir Finish.
SDL MultiTerm lange pamatysite pirmą terminą iš savo sąrašo. Taip pat pastebėsite, kad vieną anglišką žodį gali atitikti keli lietuviški ir atvirkščiai – keli angliški terminai gali turėti vienodus atitikmenis lietuvių kalboje.
Šiuo rodiniu galima naudotis kaip daugiakrypčiu žodynu (kalbos pasirenkamos ir kryptys keičiamos įrankių juostoje), galima keisti terminus ir pridėti naujų (spustelint terminų lauką dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirenkant Add New arba Edit).
sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Tačiau MultiTerm stiprybė ne ta. Jums kaip vertėjui rūpi verčiant maksimaliai palengvinti, paspartinti darbą su terminais. MultiTermterminų bazę galima lengvai ir greitai importuoti į Trados Studio.

Dėmesio! Jeigu turite Excel arba .CSV formato „Microsoft“ terminų lentelę, neskubėkite jos konvertuoti į MultiTerm. Už jus tai jau padarė OpenExchange entuziastai. Visi legalių SDL Trados Studio arba SDL MultiTerm licencijų turėtojai gali nemokamai atsisiųsti„Microsoft“ terminų bazes MultiTerm formatu čia.

MultiTerm terminų bazių integravimas į Trados Studio

Integruokime terminų bazes į Trados Studio.

Tai galima padaryti kuriant naują projektą arba keičiant parametrus, kai projektas jau sukurtas arba failas atidarytas versti.

Kuriant projektą MultiTerm terminų bazės pridedamos pridėjus vertimo atmintis. Dialogo lange Termbases spustelėkite mygtukąAdd, o atsivėrusiame lange Select Termbases spustelėję mygtuką Browse raskite ir pridėkite visas reikalingas terminų bazes (kaip ir vertimo atmintis, vienu metu galima naudoti kelias). Pridedamos terminų bazės turi būti pažymėtos varnelėmis. Spustelėkite OK.

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Jūsų pasirinktos terminų bazės atsiras dialogo lange Termbases. Kartais atliekant šį veiksmą rodoma tokia informacija: „The default termbase has been changed so the indexes have been changed“. Tiesiog spustelėkite OK.

Jeigu projektas jau buvo sukurtas arba failas atidarytas versti be terminų bazių, jų galima bet kada pridėti.

Projektų rodinyje spustelėkite projektą dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Project Settings (arba, jeigu atidarėte versti vieną failą, pasirinkite meniu komandas Project > Project Settings). Dialogo lange Project Settings išplėskite Language Pairs > All Language Pairs ir spustelėkite Termbases. Atvertajame lange Termbases spustelėkite Add ir pridėkite duomenų bazes, kaip aprašyta anksčiau.

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Kai prie Trados Studio projekto prijungtos terminų bazės, lange Term Recognition (Studio lango rodinio Edit dešinėje pusėje, viršuje) rodomi visi rasti verčiamo segmento terminai. (Verčiant informacinių technologijų tekstus su „Microsoft“ terminų baze beveik kiekvienam sakiniui rodoma po kelis terminus pasirinkta kalba.)

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite lauke Term Recognition esantį norimą terminą ir pasirinkus View Term Details apačioje bus rodoma išsamesnė informacija apie šį terminą.
sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Paspaudus mygtuką Edit this Entry arba F2 klavišą, galima šį terminą redaguoti neišeinant iš Studio ir neatidarant terminų bazėsMultiTerm programa.

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Pažymėję tam tikrą žodį šaltinyje, spustelėję jį dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkę Add New Term galite įtraukti jį į terminų bazę. Tai taip pat galite padaryti neišeidami iš Studio ir neatidarydami terminų bazės MultiTerm programa

sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva
sdl trados studio excel to multiterm lithuania lietuva

Dėmesio! Terminai pridedami prie numatytosios (default) terminų bazės. Jeigu jūsų numatytosios terminų bazės negalima keisti (kaip, pvz., iš OpenExchange atsisiųstos „Microsoft“ terminų bazės), terminų keisti arba pridėti nepavyks. Numatytąja padarykite savo terminų bazę.

Kaip ir vertimo atmintys, terminų bazės yra jūsų turtas, didinantis jūsų vertimo veiklos pajamas.

Jei sukaupėte daug verstų failų (ir jų šaltinių) su daugybe naudotinų terminų, galite rinkti juos į MultiTerm terminų bazę tiesiai iš tekstų puikia programa SDL MultiTerm Extract.

Sėkmės ir produktyvumo!