Trados 2006/2007 neturi specialios suliejimo funkcijos. Jei norite iš dviejų atminčių pasidaryti vieną, išeksportuokite pirmos atminties turinį TMX arba TXT formatu ir importuokite jį į antrą atmintį.

Trados Translator`s Workbench lange pasirinkite File – Export. Atsidarys dialogo langas Export. Jei norite eksportuoti visą atmintį, nieko jame nekeiskite ir paspauskite OK. Dialogo lange Create Export File pasirinkite katalogą, eksportuojamo failo tipą (sąrašeSave as type:) ir, jeigu norite, pakeiskite failo vardą.

Pastaba. TXT tipo failai greičiau apdorojami Trados Translator`s Workbench, tačiau jie ne Unicode formato. Jei bijote, kad bus sugadintos nestandartinės lotyniškos raidės, pasirinkite sąraše Save as type: TMX formatą (pvz., TMX 1.4).

Paspauskite Save. Nepamirškite, į kokį katalogą įrašėte šį failą. 🙂

Uždarykite pirmą atmintį ir atidarykite antrąją.

Pastaba. Antra atmintis bus papildyta sakiniais iš pirmos atminties. Jei jums reikia, kad liktų ir antra atmintis, tokia kokia ji dabar yra, pasidarykite jos kopiją (visų penkių failų!).

Pasirinkite File – Import. Pasirodys dialogo langas Import.

Jei jūsų manymu pirma atmintis geresnė ir (arba) svarbesnė už antrąją, jos sakiniai turi perrašyti antros atminties sakinius. Tokiu atveju grupelėje Existing translation units pasirinkite Overwrite, o grupelėje New fields pasirinkite Add to setup.

Jei geresnė / svarbesnė antra atmintis, pasirinkite Leave unchanged ir Ignore, o jei sunku apsispręsti – Merge ir Add to setup. Kaip matote, galima rinktis ir pagal tai, kurio sakinio vertimas ankstesnis arba vėlesnis.

Maža ar didelė atmintis – tai sąvokos santykinės, tad Import mode grupelėje rinkitės Large import file.

Paspauskite OK ir pasirinkite dialogo lange Open Import File jūsų ką tik eksportuotą failą.

Pastaba. Nepamirškite pasirinkti tinkamo formato laukelyje Files of type:, kitaip eksportuoto failo nematysite.

Paspauskite Open ir pirmos atminties turinys bus importuotas į antrą atmintį. Taigi, antra atmintis taps sulietąja.